การประชุมสัมมนาเสริมสร้างทักษะคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 25 กันยนยน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวรายงานและให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาเสริมสร้างทักษะคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องทศพร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)