การประชุมเชิงปฏิบัติการการจักการความรู้ และถอดบทเรียนรู้สู่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.มค.1

วันที่ 25 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจักการความรู้ และถอดบทเรียนรู้สู่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสายทอง ไตรยะวิภาค, นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม