สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ตรวจนับจำนวนนักเรียน  ตรวจสอบ  และรับรองความถูกต้องของข้อมูลจำนวนนักเรียน 

วันจันทร์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นางปาณิสรา  สุทนต์  รองผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน  ตรวจสอบ  และรับรองความถูกต้องของข้อมูลจำนวนนักเรียน  จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน  ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจำแนกจำนวนนักเรียนที่มีความจำเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ  และจำนวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถออกจากทะเบียนได้