สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.นิมิตร  ฤทธิ์ไธสง  เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.30)  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ณ  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ