สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการ แแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร เครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง กลุ่มที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน กว่า 60 คน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศรีสุภาวดี รีสอร์ท และห้องประชุมตะนาวศรี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยการสัมมนาครั้งนี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพเครือข่ายเชิงพื้นทิ่ (Rakpongprai Network : RN) ภาคกลาง 3 โดยรับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่า และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ศรร. สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ศธส. ราชบุรี (สวนผึ้ง) และ ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าวน้อย) ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 เขต ได้แก่ สพป. กรุงเทพมหานคร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สพป. ราชบุรี เขต 1 และ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่