ทุนรัฐบาลไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-24 กันยายน 2561

รายละเอียดดังเอกสารแนบ