สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ. โดยเคร่งครัด