สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและสร้างความสามัคคีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรโดยนายชัยยุทธ สมบูรณ์ ซึ่งให้ความรู้ในเรื่องวิธีการทำงานและวิธีการสร้างความรักความสามัคคีสู่ความสำเร็จ ณโรงแรมเลตรังบูติก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง