ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว