สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) เป็นวันที่ สอง เพื่อเสนอของบประมาณจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3