สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติ “พบพระ พบธรรม นำชีวิต”และพิธีมอบเกียรติคุณบัตร “บุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2563

#สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติ “พบพระ พบธรรม นำชีวิต”และพิธีมอบเกียรติคุณบัตร “บุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดยมี นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมนำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พบพระ พบธรรม นำชีวิต และพิธียกย่อง เชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่า” ประจำปี 2563 จำนวน 67 ราย การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่า” ประจำปี 2563 ให้กับผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับราชการและอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาให้เกิดคุณประโยชน์ ต่อวงการศึกษา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและถือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นการแสดงมุทิตาจิตและตอบแทนคุณความดีที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่