สพป.สระแก้ว เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2563 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสและเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1