สพป.ชบ.3 : ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ไปร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

https://www.facebook.com/chon333/