สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงานร่วมส่งบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานร่วมส่งบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ราย  โดยร่วมกันสักการะศาลพระหลักเมืองประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สักการะ “พระพุทธปฐมคหณาปชานิมิต”พระพุทธรูปประจำ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานงาน ประธานในพิธีกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในระหว่างการรับราชการ