โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบปะ มอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 1 พร้อมให้โอวาทแก่ครูบรรจุใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถ สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่ง เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ รักษาจรรยาบรณณวิชาชีพ ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูนน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563