สพป.พังงา ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจกลุ่มงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในระบบ eMENSCR ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมและให้แนวคิดในการดำเนินงานกับผู้เข้าประชุม ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา