สพป.พังงา บรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๘๗ ราย

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สพป.พังงา ได้บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๕ ราย และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๘๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๘๗ ราย ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงฯ) สพป.พังงา โดยมี นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่รับทราบ