ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ นำทีมเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ มากถึง ๑๓ รายการ

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล “หน่วยงานที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและประสพผลสำเร็จในวิชาชีพ” การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มีจำนวนผู้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ จำนวน ๑๓ รางวัล  การนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแกรนฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร