สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมในงาน ประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตักบาตร เทโวโรหณะ คำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการ ระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก เป็นประเพณีการทำบุญกุศล เนื่องในวันออกพรรษา ณ บริเวณตลาดสดสามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง