เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายออน  กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติ (New Normal) หลังจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เปิดการเรียนตามปกติร้อยละร้อย ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และโรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้นรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมี นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ให้การต้อนรับ

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2(นิตติยา หัดรัดไชย)