นักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 รับรางวัล “วัฒนคุณาธร”

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19(เลย-หนองบัวลำภู) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพชรพล เหมือนอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 18 ปี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

……………………………………….