สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 13 คน ครูผู้สอน จำนวน 86 คน ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดสรรคืนตำแหน่งมาให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 จัดสรรตำแหน่งครูเพื่อรองรับโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 23 อัตรา รอบที่ 2 จัดสรรตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 13 อัตรา และครูผู้สอน จำนวน 63 อัตรา โดยให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดสรรอัตราว่างที่ได้รับให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด