พิธีแถลงข่าวการทำบันทึกข้อตกลง(MOU) พัฒนาด้านการเรียนและสนับสนุนกีฬาฟุตบอล

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา  ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการทำบันทึกข้อตกลง(MOU) พัฒนาด้านการเรียนและสนับสนุนกีฬาฟุตบอล ระหว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย กับ สโมสร JT Football Clab โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสโมสร และคณะครูร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว