ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางนฤภร  ถิตย์รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยา
ณ โรงเรียนนาโกวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
หมแก้ว
Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)