บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมระดมทุนซ่อมบ้านช่วยเหลือนักเรียน รร.บ้านน้ำตก

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมระดมทุนซ่อมบ้านช่วยเหลือนักเรียน รร.บ้านน้ำตก

..**บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมระดมทุน ซ่อมบ้านช่วยเหลือนักเรียน รร.บ้านน้ำตก ..**วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยนางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตก และบุคลากร สพป.นศ.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด.ช.สุทธิพร รุ่งแจ้ง (น้องซัน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ด.ญ. ศุภสุตา รุ่งเเจ้ง (น้องโซเฟียร์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อซ่อมแซมบ้านจาก บุคลากร สพป.นศ.2 จนสามารถซ่อมแซมหลังคา ฝาผนัง และประตูบ้าน พร้อมทั้งมอบเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ และเงินช่วยเหลือแก่นักเรียนทั้งสอง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป ณ หมู่บ้านน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**น้องซันและน้องโซเฟียร์ ต่างขอบพระคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ความช่วยเหลือจนมีบ้านอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย มีสิ่งของเครื่องใช้ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเเละเป็นคนดีของสังคมตลอดไป