สพป.สร.1 มอบบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 10 )

วันที่  5  ตุลาคม  2563  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ  ศีขรภูมิ 3  จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับ ครอบครัวของ  ด.ช. นนทกร  พูนงาม  นักเรียน ร.ร.บ้านหัวแรต อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  ตามโครงการ”ธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 10)   โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธี  ได้รับเกียรติจาก ส.ส. ในเขตพื้นที่  ผู้แทนฝ่ายปกครอง   ข้าราชการตำรวจในพื้นที่  ผู้นำชุมชน  บุคลากร  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้บริหารและข้าราชการครูเครือข่ายฯ ศีขรภูมิ  3  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  จิตอาสา  ร่วมเป็นเกียรติ  และร่วมพิธีมอบบ้าน  รวมทั้ง เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จ  ในการ   “ เพิ่มโอกาส  และลดความเหลื่อมล้ำ”  ให้กับนักเรียนและครอบครัวในครั้งนี้