สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้            นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน    และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ซึ่งส่งสัญญาณจากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับชมวิธีการ และรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน    แจ้งข่าว สพฐ.วิถีใหม่ สถานการณ์ยอดติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19)ในปัจจุบัน

พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการนำสู่การพัฒนา รับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดที่เข้ารับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด