สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายจุติพร ขาวมะลิ นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้ได้รับทราบนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา ในหัวข้อ แนวนโยบายการชับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ”สพฐวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และความปลอดภัยในโรงเรียน  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2