สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ภาคพิเศษ

นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ภาคพิเศษ ตอนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ผู้แทนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล รายการ“พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”ภาคพิเศษ ตอนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ  โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะและมอบแนวนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวสุวิมล อิ่มศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  ให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนทุกคน และเรียนจบหลักสูตร  ด้านคุณภาพผู้เรียน การปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (สพฐ. , สพท. , โรงเรียน) ความปลอดภัยในสถานศึกษา (การป้องกัน การเผชิญเหตุ การเผชิญหน้า การวิเคราะห์เหตุการณ์) โดยจะมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ การนิเทศติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติงาน