++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(กรณีปกติ)++

^^^วันพุธ ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ย้ายกรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน/+++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน