สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ภาคพิเศษ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-09.00 น. นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ภาคพิเศษ ตอนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video  Conference ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ชมปลายทาง ในประเด็น “นโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน”