สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายพงษ์ไชย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2563 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นแล้วได้มีการประชุมเพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1