ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาดูงาน ณ สพป.สุรินทร์ เขต 1

วันที่  7 ตุลาคม  2563  คณะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ประกอบด้วย  นายธวัชชัย  ชูหน้า  (ศึกษาธิการจังหวัด)  นางพัฒนาพร  ไทยพิบูลย์  (รอง ศึกษาฯ)  และนางฉวีวรรณ  สุภาษี (รองศึกษาฯ) เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริง  ตามหลักสูตรการพัฒนา  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มี  รอง  ผอ.เขตพื้นที่  ผอ.กลุ่ม / หน่วย รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการศึกษาดูงานครั้งนี้