สพป.ชัยนาท จัดงานเปิดโลกการศึกษามหกรรมวิชาการ Symposium & Best Practice ประจำปี 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกการศึกษามหกรรมวิชาการ Symposium & Best Practice ประจำปี 2563” ซึ่งการจัดงานฯในครั้งนี้เป็นการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารและครูในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่ครู และนักเรียน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานศึกษาในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ และด้านบุคลากร รวมถึงนักเรียน และเยาวชนจะได้รับการศึกษาที่ดีด้วย โดยนางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท กล่าวรายงานว่า การจัดงานเปิดโลกการศึกษามหกรรมวิชาการ Symposium & Best Practice ประจำปี 2563 มีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา การมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดประเภทต่าง ๆ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยนาท เข้าร่วมกว่า 800 คน