สพป.ชัยนาท จัดพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนประถมศึกษา ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาจังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประถมศึกษา ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์ของมูลนิธิช่วยเหลือการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นช่วยเหลือเด็กนักเรียนประถมศึกษามีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเรียนอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัดชัยนาท จำนวน 182 โรงเรียน ๆ ละ 1 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,000 บาท โดยการระดมทุนจากคณะกรรมการมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เขาเหล่านี้จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าสืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต โดยนายสนุ่น แสงเขียว ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน # สพป.ชัยนาท ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน