ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยม รร.วัดหน้าเขา รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารและ รร.บ้านเหนือคลอง อำเภอพิปูน พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยม รร.วัดหน้าเขา รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารและ รร.บ้านเหนือคลอง อำเภอพิปูน พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนวัดหน้าเขาโดยมีนางสุคนธ์ เนติวงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร โดยมี นายโกศล ละม้าย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมพูดคุยหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ต่อจากนั้นได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านเหนือคลองเพื่อให้กำลังใจแก่ครู และบุคลากร
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ว่างเว้นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  มีครูผู้ช่วยเพียง 1 คน และโรงเรียนมีจำนวนนักเรียน 23 คน ซึ่งมีข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน โดย สพป.นศ.2 ได้หารือแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนตามอำนาจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและนักเรียนทุกคน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นกำลังและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายให้มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามบริบท ต่อไป