สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้การต้อนรับนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในภาคเช้าได้เดินทางลงพื้นที่สังเกตการณ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูและโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ในภาคบ่ายได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กร่วมประชุม