สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหานักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ และโรงเรียนที่ส่งนักเรียนที่มีแววด้านอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แล้วนำมาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ จำนวน 100 คน จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จำนวน 40 คน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จำนวน 15 คน โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย จำนวน 15 คน โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง (เขิน) จำนวน 10 คน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จำนวน 10 คน โรงเรียนมารีวิทยา จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 วิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ คณะครูที่ส่งนักเรียนมาเข้าค่ายทั้ง 6 โรงเรียน คณะครูจากโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง โรงเรียนบ้านหนองครก โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า โรงเรียนบ้านสบาย โรงเรียนบ้านลุมพู โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง และโรงเรียนบ้านเจี่ย โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว