ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2021/2022

ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนที่ กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 -5 มีอายุ 15 -18.5 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดทุน