สพป.สระแก้ว 1 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และทีม ฉก.ชน.สพป.สระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเฝ้าระวังตลอดเวลา และแจ้งเตือนนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำของนักเรียน เพื่อป้องกันประสบอุบัติเหตุจมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว