สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดเวที นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563PCK1 1 Tambon 1 School Sumposium 2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม  นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563 “PCK1 1 Tambon 1 School Symposium 2020” โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 24 โรงเรียน นำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งการแสดงศักยภาพของผู้บริหาร ครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่