สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2