การรายงานกิจการลูกเสือจังหวัดเชียงราย*

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ  จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมให้การต้อนรับ นายวีรกุล อรัณยะนาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษา และนายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือ ฝ่ายพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พร้อมทั้ง รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการลูกเสือของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 พร้อมทั้งได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย ณ ค่ายลูกเสือบ้านดอนมูล อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว