ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต และจิตสาธารณะ ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต และจิตสาธารณะ
ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
ณ โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์และโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)