++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching team ผู้อำนวยการสถานศึกษา รายนายกิตติธัช มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย อำเภอเมือง ++

^^วันจันทร์ ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching team โดยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานกรรมการ นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ กรรมการและเลขานุการ ไปให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนแรก ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รายนายกิตติธัช มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน//ผอ.ปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ ภาพข่าว //ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน