สพป.ลำพูน เขต 1 น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อวันที่  12  ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 13 – 22 ตุลาคม 2563 และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน 13 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน