สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ

เวลา ๐๗.๓๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นางอนันตยา พิมพ์ภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในกลุ่ม เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ – สามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ ลานเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยตรวจสอบภายใน โดย นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วย กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นางสาวพรนิมิต โล้นพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรกรในกลุ่ม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นางสาวจีรนันท์ แสงดาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์