สพป.ชัยนาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง  ให้กับโรงเรียนในการเตรียมที่จะสมัครเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมแฟนตาซี รีสอร์ท