สพม. 9 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม  2563
นายเจริญชัย กิตติ
พีรเดช ผอ. สพม.9, ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รอง ผอ. สพม.9, นางกัญญา โทสาลีรอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร