เชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ(NLRC)

ด้วยกระทรวงแรงงาน เชิญชวนหน่วยงานเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ(NLRC)เพื่อให้ข้าราชการ นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงานและเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์